7. Fortid

  • 1. Avere eller essere? Velg riktig hjelpeverb.


  • 2.Hvordan skal disse verbene bøyes i fortid? Velg riktig alternativ.