5. Verb i presens

  • 1. Fullfør setningene ved å bøye verbet i parentes. Velg riktig alternativ:


  • 2. Fullfør setningene ved å bøye verbet i parentes. Velg riktig alternativ: