2. Refleksive verb

  • 1) Velg riktig svar mellom alternativer a eller b.


  • 2. Velg riktig alternativ